Вакантна посада - артист драми другої категорії


 
Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
  1. заяву про участь в конкурсі у довільній формі;
  2. особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку, з вклеєною фотокарткою;
  3. копію документа, що посвідчує особу;
  4. копію трудової книжки (за наявності);
  5. копію документа про освіту за відповідною спеціальністю;
  6. творче резюме, портфоліо.

Працівники, які знаходяться із ДП «НАУД театр ім. М. Заньковецької» в трудових
відносинах та бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву
про участь в конкурсі.
Усі претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію
стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про
підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного
звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі
досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, відомості про
державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії, СD
та DVD-записи тощо).
Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх
прийняття, повідомивши про це письмово Голову.
Документи подаються відповідальному секретареві Комісії за адресою: 79008, м.
Львів, вул. Лесі Українки, 1 шляхом поштового відправлення або особисто.
Документи від претендентів приймаються протягом 20 календарних днів з дня
розміщення цього оголошення на офіційному сайті Театру або Міністерства культури
України або опублікування у засобах масової інформації (залежно від того, який факт
відбувся раніше) з урахуванням режиму робочого часу Театру.
Театр не оплачує (не відшкодовує) витрати, пов’язані з участю претендентів у
конкурсі.
Театр не забезпечує житлом кандидата, в разі перемоги у конкурсі при
працевлаштуванні.
Перший етап конкурсу відбуватиметься 02.10.2019 р. за адресою: 79008, м. Львів, вул.
Лесі Українки, 1
Про проведення другого етапу конкурсу (творчого завдання – прочитання монологу,
вірша, байки, виконання пісні та танцю) претенденти, які будуть до нього допущені,
будуть додатково поінформовані відповідальним секретарем комісії.

Довідки з питань проведення конкурсу надаються за тел./факс (032) 235-47-51
(приймальня), (032) 235-76-07 (режисерське управління), (032) 235-58-02 (відділ кадрів)
або за електронною адресою office@zankovetska.com.ua

Конкурсна комісія

Вакансія - артист драми І категорії